Alberto Einšteino mintys

Albertas Einšteinas buvo išradėjas kuris sukūrė reliatyvumo teoriją štai keletas jo minčių:

Nežinau kokie ginklai bus naudojami trečiajame pasauliniame kare. Bet ketvirtajame žmonės kariaus su lazdomis ir akmenimis.

Logika jus nuves iš taško A į tašką B. Vaizduotė jus nuves kur tik panorėsite.

Kai merginiesi panelei – valanda atrodo kaip sekundė. Kai sėdi ant žarijų – sekundė atrodo kaip valanda. Tai reliatyvu.

Joks tikslas nėra kilnus, kad pateisintų negarbingas priemones.

Du dalykai yra begaliniai: Visata ir žmogaus bukumas. Tačiau dėl visatos aš nesu tikras.

Tik gyvenimas, gyvenamas dėl kitų, yra vertas gyventi.

Skirtumas dar genialumo ir kvailumo yra tik toks, kad genialumas turi ribą.

Mokykis iš vakar, gyvenk šiandien, tikėkis rytojaus.

Aš norėčiau žinoti Dievo mintis, nes visa kita yra tik detalės.

Aš niekada negalvoju apie ateitį. Ji ir taip ateina gana greitai.

Kiekvienas, niekada nesuklydęs, niekada nebandė kažko naujo.

Mokslas yra nuostabus dalykas jei tau nereikia iš jo pragyventi.

Visos religijos, menai ir mokslai yra to paties medžio šakos.

Zitat 2 in den grundschulen haben wir die stunden für den unterricht in den fächern deutsch und mathematik https://www.hausarbeit-agentur.com hausarbeit schreiben muster erhöht