Išmintis

Seniai seniai senoviniame mieste gyveno Išminčius, kurį supo jo mokiniai. Pats gabiausias iš mokinių kartą susimąstė: „Įdomu, ar yra toks klausimas, į kurį mūsų Išminčius negalėtų atsakyti?” Jis nuėjo į žydinčią pievą, sugavo patį gražiausią drugelį ir paslėpė jį savo delnuose. Drugelis kuteno mokinio delnus, kabindamasis už jų savo kojytėmis. Šypsodamasis jis priėjo prie Išminčiaus ir paklausė:

– Pasakykite, koks drugelis mano delnuose: gyvas ar miręs?

Jis tvirtai laikė drugelį savo delnuose ir buvo pasiruošęs bet kurią akimirką suspausti delnus vardan savo tiesos. I always had screen protectors spy apps on my original iphone and iphone 3g.

Nežiūrėdamas į mokinį Išminčius atsakė:

– Viskas tavo rankose. GRAŽIOS DIENOS. NEPAMIRŠKIME, KAD VISKAS PRIKLAUSO TIK NUO MŪSŲ PAČIŲ.

.