Įvairūs faktai apie LIETUVĄ

Iš kur ir kaip atsirado pavadinimas Lietuva – nuo nedidelio upelio Letava (dešinys upės intakas Neris – Šventoji ir Musė).

Ankstesnės sostinės: Kernavė, Trakai, o dabar Vilnius.

Lietuvos plotis – 65.2 tūks. km².

Lietuvoje yra 44 rajonai, o rajonai dalinami į apilinkės. Pats didžiausis rajonas yra Varenos (2420 km²), Šilutės (2245 km²). Patis mažiausi rajonai yra Jonovos (879 km²) ir Skodu (911 km²).

Lietuva yra Europos centras (šį faktą patvirtino Prancūzų geografai ir randasi netoli Vilniaus).

Vakaruose Lietuvai priklauso 99 kilometrai Baltijos jūros kranto. Šiaurėje yra siena su Latvije. Rytuose ir pietuose – su Baltarusija (Gudija). Trumpiausia siena – su Lenkija. Pietvakariuose – su Kaliningrado sritimi (Rusija).

Didžiausi miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė…, o Palanga, Nida – pajūrio kurortai; Druskininkai ir Birštonas – kurortai prie Nemuno.

Miškas – eglynai, ąžuolynai.

Lietuva yra industrinė-ograrinė šalis.

Taip pat Lietuva ižimi su savo Ignalinos AE, Elektrenais.

Lietuva – lygumų kraštas, kurį paįvairina aukštumos.

Klimatas: jūrinis-žemyninis.

Ilgiausė Lietuvos upė yra Nemunas. Jo ilgis =937 km, o pločio 70%.

Lietuvoje yra labai daug ežerų: Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Dubingių.

Lietuvoje apie 80% gyvena lietuvių, 9% rusų, 7% lenkų, 2% baltarusų, 1% ukrainiečių ir 1% kitų (žydų, latvių, totorių,…).

Lietuva – gražių tautinių tradicijų kraštas.

This was also with the expectation that the watch this here examiner in the speaker test might ask me questions relevant to the current events