Kas yra Maja, o kitaip – Iliuzija.

Kas yra Maja, o kitaip – Iliuzija.

Pasakojama, kad kartą Narada paprašė Krišnos:
– Viešpatie parodyk man mają
Netrukus Krišna pasiūlė Naradai drauge iškeliauti į dykumą. Po kelių mylių Krišna tarė:
– Narada, aš ištroškau. Gal gali man atnešti vandens?
– Tuoj pat, pone.
Narada išėjo ieškoti vandens. Netoliese buvo kaimas. Narada pasibeldė į vieno namo duris. Jas atidarė stulbinančio grožio mergina. Įšvydęs gražuolę, jis akimirksniu užmiršo savo mokytoją. Viską pamiršęs jis pradėjo su ja šnekėtis. Tą dieną pas mokytoją jis negrįžo. Kitą rytą Narada ir vėl atėjo į svečius ir bendravo su gražuole. Taip jie pamilo vienas kitą. Narada paprašė šios merginos rankos, januoliai susituokė ir susilaukė vaikų. Prabėgo dvylika metų. Mirus uošviui Narada perėmė visą jo turtą. Narada manėsi esąs nepaprastai laimingas: juk turėjo nuostabią žmoną, vaikų, žemės ir galvijų. Vieną naktį patvino upė ir užliejo visą kaimą. Griuvo namai, stiprios srovės nešami skendo žmonės ir gyvuliai. Narada turėjo bėgti. Už vienos rankos laikydamas žmoną, už kitos – du vaikučius, o trečią vaiką užsikėlęs ant pečių, Narada mėgino perbristi upę. Vienoje vietoje srovė buvo per stipri ir vaikas sėdėjęs ant pečių nukrito upėn. Narada suklykė iš nevilties. Mėgindamas išgelbėti mažiausiąjį, nebeišlaikė už rankos antrojo.
Galiausiai srovė nunešė ir žmoną, kurios ranką jis gniaužė kaip išmanydamas tvirčiau. O jį, raudantį ir dejuojantį srovė išmetė ant kranto. Už savęs išgirdo švelnų balsą:
– Mano vaike, kur vanduo? Išėjai parnešti vandens ir aš tavęs laukiu jau gal pusę valandos.
– Pusė valandos!!! – sušuko Narada.

Ir tai yra MAJA.

They are what help her through the harsh times of 1939 write my college essay for me nazi germany